POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

1. Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal 

SC SMART FENSTER SRL („Compania”), înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2141/2011, cod de înregistrare fiscală RO 28087644, cu sediul social în Bucuresti, Strada Virtutii Nr. 19 D, sector 6, în calitate de Operator va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și cu prevederile prezentei politici de confidențialitate.

Compania este operatorul de date în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare Regulamentul sau GDPR).

Protecția confidenţialității și a securității datelor cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Companiei. SC SMART FENSTER SRL oferă servicii profesionale, personalizate, angajându-se

în acelasi timp să respecte prevederile Regulamentului și să protejeze, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, confidenţialitatea și securitatea informaţiilor dumneavoastră.

2. Scopul aplicării politicii de confidenţialitate

Politica de confidențialitate (“Politica”) descrie tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice

vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, prin prezenta Politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta pentru a vă exercita drepturile. Prezenta politică se aplică tuturor angajaților Companiei cu atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau dupa caz persoanelor împuternicite.

În cadrul acestei Politici și în conformitate cu prevederile Regulamentului, prin „date cu caracter personal” se înțelege – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”).

“Prelucrarea de date” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.

Prezenta Politică se aplică datelor cu caracter personal prelucrate în legătură cu activitățile și serviciile oferite de SC SMART FENSTER SRL, sau din alte interacţiuni cu Compania în cadrul cărora se face o conexiune sau o referire reglementată prin prezenta Politică.

Prin utilizarea pagini de web a Companiei https://smartfenster.ro și/sau prin transmiterea datelor cu caracter personal către Companie vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în maniera prezentată în cadrul prezentei Politici.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prezenta Politică, vă rugăm să nu utilizaţi serviciile și/sau să nu furnizaţi Companiei datele dumneavoastră personale.

3. Colectarea și utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele dumneavoastră personale numai atunci când este relevant pentru interacțiunea dintre dumneavoastră și noi, pentru a vă furniza oricare dintre bunurile sau serviciile agreate, oferite în baza opțiunilor dvs. și a contractului încheiat cu Compania.

În funcție de scopul prelucrării, colectăm mai multe tipuri de informații de la și despre clienți/utilizatori, respectiv:

· date personale de identificare (nume, prenume, adresa completă, adresa email personală sau profesională, număr de telefon);

· informații pe care le colectăm când navigați pe Site-ul nostru, inclusiv adrese IP și alți parametri, cookie-uri și web beacon-uri;

· alte date personale comunicate de către dumneavoastră sau necesare îndeplinirii scopurilor de mai jos (cum ar fi nr cont bancar etc)

Colectăm informații în următoarele moduri:

o Informații pe care dvs. ni le furnizați.

o Informații pe care le obținem atunci când folosiți serviciile. Culegem informații despre serviciile pe care le folosiți și despre modul în care le folosiți. Aceste informații includ:

Ø Informații despre dispozitiv – Colectăm informații despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware,

versiunea sistemului de operare, și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon).

Ø Informaţii de jurnal – Când utilizați serviciile noastre, colectăm și stocăm automat anumite informații în jurnalele de pe server. Acestea includ:

§ detalii despre modul în care aţi utilizat serviciul nostru

§ cookie-uri care pot identifica în mod unic browserul dvs. sau Contul dvs.

Ø Cookie-urile și tehnologiile similare

Mai multe detalii privind aceste informații gasiti pe site la rubrica politica de cookie.

4. Scopul și baza legală a prelucrărilor

Compania colectează și prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor și legislației naționale privind protecția datelor.

Compania prelucrează datele pe care le colectează în următoarele scopuri:

– pentru a furniza produse/bunuri sau servicii prin intermediul site-ului și/sau magazinelor Companiei;

-pentru a înțelege modul cum sunt utilizate serviciile oferite de Companie, astfel încât acestea să poată fi îmbunătățite;

– pentru a putea oferi servicii de asistență și pentru soluționarea cererilor sau reclamaților;

– pentru a derula relația cu partenerii nostri (producătorul, transportatorul, distribuitorul, prestatorul și/sau firma de curierat);

– în scopul recrutării în vederea angajării și pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind raporturile contractuale, în situația angajării.

Datele furnizate sunt prelucrate și pentru:

· gestionarea relațiilor Companiei cu clienții/persoanele vizate, inclusiv dar fără a se limita la transmiterea

de informații și oferte privind serviciile și/sau produsele Companiei (daca clienții au fost de acord cu acest scop) precum și pentru dezvoltarea activității și serviciilor Companiei, în conformitate cu

prevederile legale aplicabile (cum ar fi identificarea nevoilor clientilor, îmbunătățirea furnizării serviciilor, informații de întreținere sau de securitate);

· scopuri statistice după anonimizare;

· oferirea, transmiterea sau comunicarea din partea Companiei a unor detalii privind produsele oferite,

promoțiile sau campaniile desfășurate (prelucrare în scop de marketing, inclusiv marketing direct, și publicitate).

· a permite furnizorilor și subcontractanților să realizeze servicii, cu condiția ca aceștia să respecte

obligația de confidențialitate și să nu utilizeze informațiile în beneficiul lor;

· respectarea prevederilor legale aplicabile sau unui proces legal;

· investigarea unor încălcări ale oricărei legi, reguli sau reglementări de către autoritățile de aplicare a legii.

Temeiul juridic al prelucrării datelor personale este reprezentat de:

– încheierea și executarea antecontractului sau contractului dintre Companie și clienți/persoanele vizate (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament);

-necesare pentru interesele legitime ale Companiei ( de exemplu pentru a gestiona relația cu clienții și pentru a îmbunătăți relevanța comunicărilor și serviciilor pentru clienți) (art. 6 alin. (1) litera f) din Regulament);

-consimțământul informat si liber exprimat (art. 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament);

– îndeplinirea unor obligații legale ale operatorului (art. 6 alin. (1) litera c) din Regulament)

Compania prelucrează date cu caracter personal în scopurile enuntate în prezenta secțiune, iar pentru fiecare scop pot fi utilizate una sau mai mult operațiuni de prelucrare din cele descrise mai sus. Atunci când colectăm și folosim date cu caracter personal, politica noastră este transparentă cu privire la scopul și modul în care procesăm datele personale.

5. Detalii privind prelucrările de date întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea de date se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”, persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un

motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

6. Categorii de destinatari

Compania va utiliza datele dumneavoastră personale numai într-o manieră corectă și legală, în conformitate cu contractul încheiat cu dumneavoastră, pentru unul sau mai multe scopuri identificate în contract și în limita necesară. Compania nu va vinde, comercializa sau închiria terţilor datele dumneavoastră personale.

Datele personale nu vor fi dezvăluite terţilor, cu excepția persoanelor împuternicite de societate care sunt implicate în gestionarea contractului cu dvs. precum și cazurilor în care societatea trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare. Suntem obligați, potrivit legii, să comunicăm datele personale către autoritățile statului competente, în cazurile special reglementate de Regulament, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de legislația fiscală, legislația muncii, efectuarea operațiunilor contabile, derularea de proceduri de achiziții sau în vederea punerii în aplicare a hotărârilor judecătorești si/sau a altor sentințe/decizii emise de către instanțele judecătorești si/sau a altor organisme investite de statul român cu putere decizională.

Orice terțe părți către care dezvăluim datele personale sunt limitate (prin lege și prin contract) în capacitatea lor de a utiliza aceste date doar în scopurile specific identificate de către Compania noastră. Vom asigura

întotdeauna că orice terțe părți către care dezvăluim datele cu caracter personal sunt supuse obligațiilor de confidențialitate și de securitate, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu contractele semnate cu ei.

7. Mijloace de procesare a datelor si securitatea datelor

Vă informăm că Datele Personale pot fi prelucrate atât prin intermediul unor metode manuale, precum și/sau prin intermediul unor mijloace informatice.

Compania a implementat măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni dezvăluirea neautorizată sau ilegală, accesul la, pierderea accidentală sau ilegală, distrugerea, alterarea, transferul sau dezvăluirea neautorizată, sau alte prejudicii aduse datelor dumneavoastră personale. Astfel de măsuri includ utilizarea de firewall-uri, servere securizate, criptare, sisteme si procese de management al drepturilor de acces corespunzătoare, selectarea atentă a angajaţilor responsabili cu prelucrarea de date și alte măsuri tehnice și comerciale rezonabile pentru asigurarea protecţiei corespunzătoare a datelor dumneavoastră personale împotriva utilizării sau dezvăluirii neautorizate. Acolo unde va fi cazul, vom realiza copii de backup și vom face uz de alte astfel de măsuri pentru a preveni prejudicierea sau distrugerea accidentală a datelor dumneavoastră personale.

Toate aceste măsuri asigură un nivel de securitate corespunzător cu privire la riscurile inerente apărute la procesare și care ţin de natura datelor personale care vor fi protejate.

Datele dumneavoastră personale deţinute în condiţii de siguranţă vor fi accesibile numai personalului autorizat al Companiei care deţine astfel de responsabilităţi şi care se supun unor obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate, precum si partenerilor nostri care asigură serviciile selectate de dvs.

8. Durata stocării

Compania păstrează datele personale prelucrate atât timp cât este considerat necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementarilor aplicabile). Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine Companiei în temeiul legislației în materie aplicabile, datele vor fi șterse. În plus, stocăm datele dvs. personale în măsura în care suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru.

9. Operator de date și angajaţi responsabili

În cadrul SC SMART FENSTER SRL datele cu caracter personal sunt prelucrate numai de către angajaţii care deţin astfel de responsabilităţi şi care se supun unor obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate şi pot fi traşi la răspundere legală dacă nu îndeplinesc aceste obligaţii. Acești angajaţi sunt persoane responsabile cu prelucrarea datelor personale aflate sub controlul operatorului de date. Datele personale sunt considerate confidențiale. Orice colectare sau prelucrare neautorizată a acestor date de către angajați este interzisă. Orice prelucrare de date efectuată de un angajat care nu a fost autorizat să o îndeplinească, ca parte a îndatoririlor sale legitime, este neautorizată. Angajații au acces la date personale potrivit principiului necesitații, numai după cum este adecvat, potrivit atribuțiilor de serviciu și responsabilităților prevăzute în fișa postului. Angajaților le este interzis să colecteze și/sau utilizeze datele cu caracter personal de serviciu în orice alte scopuri private sau comerciale, să le dezvăluie persoanelor neautorizate sau să le pună la dispoziție în orice alt mod. Această obligație rămâne în vigoare chiar și după încheierea perioadei de angajare.

Respectarea politicii de protecție a datelor cu caracter personal și a legilor aplicabile privind protecția datelor este verificată în mod regulat prin intermediul auditurilor de protecție a datelor și al altor controale. Efectuarea acestor controale revine operatorului precum și altor entități cu drepturi de audit sau auditori externi angajați.

10. Drepturile persoanelor vizate și modul de exercitare

În legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în baza condițiilor specificate în Regulamentul GDPR,

Compania garantează persoanelor vizate exercitarea oricărora dintre următoarele drepturi:

(1) Dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal permite persoanei vizate să fie informată

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, să obțină din partea Companiei o confirmare a faptului că prelucrează sau nu date personale care o privesc dar și ce astfel de date sunt prelucrate.

(2) Dreptul la rectificare presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care privesc persoana vizată, în anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului persoanei vizate, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de retragere a consimțământului. Acesta poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată pe baza consimțământului persoanei vizate. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimțământului nu este aplicabilă în cazurile în care temeiul prelucrării nu este consimțământul.

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, în anumite circumstanțe, precum (i) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pe perioada ce îi permite operatorului verificarea exactității acelor date, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, iar persoana vizată se opune stergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor, (iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alin. (1) din Regulament și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate

(6) Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

a)prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); şi

b)prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(7) Dreptul la opozitie presupune că, în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, precum (i)

prelucrarea a fost efectuată în interesul legitim al operatorului sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor persoanei vizate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care o afectează semnificativ. Presupune faptul că persoana vizată are dreptul de a solicita intervenție umană din partea Operatorului, de a își exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

(9) Dreptul de a depune o plângere la operator și/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

(10)Dreptul de a se adresa justitiei .

(11) Dreptul de a fi notificat de către Companie privind breșe de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor personale ale persoanei vizate.

Pentru exercitarea drepturilor sau informații suplimentare vă puteți adresa Companiei prin e-mail la protectiadatelor@smartfenster.ro sau prin poștă, la adresa SC SMART FENSTER SRL, Strada Alexandru Savulescu, nr. 14, sector 2, Bucuresti.

11. Consecințele refuzului furnizării datelor personale

Dumneavoastra alegeți dacă doriti să achiziționați sau să beneficiați de produsele/bunurile sau serviciile

Companiei noastre, astfel că de regulă nu sunteți obligat să vă furnizați informațiile personale către societate.

În măsura în care ați optat pentru un anumit produs sau serviciu, furnizarea datelor cu caracter personal

constituie o necesitate, din perspectiva cerintelor legale și/sau a relației juridice cu noi, deoarece aceste informații sunt necesare, iar în lipsa acestor date nu ne vom putea onora obligațiile față de dumneavoastră.

Refuzul Clienților de a transmite către Companie datele cu caracter personal strict necesare și /sau de a permite prelucrarea de către Companie a datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea prestării de servicii/furnizării de bunuri care au legătură cu activitatea principala a Companiei, precum și a altor servicii conexe, inclusiv utilizarea aplicațiilor/serviciilor online.

Pentru transmiterea comunicărilor comerciale în scop de marketing direct care au legătură cu activitățile desfășurate de Companie, comunicarea datelor dumneavoastră personale este voluntară. Lipsa consimțământului dumneavoastră pentru acest scop nu va avea absolut nicio consecință asupra încheierii contractului. Natura obligatorie sau facultativă a exprimării consimțământului va fi specificată de noi la momentul colectării datelor. Aveți dreptul ca în orice moment să vă retrageți consimțământul acordat pentru

prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Vă puteţi exercita drepturile contactându-ne în scris, folosind informaţiile de contact la care se face referire pe această pagină de web. Aveţi dreptul prin lege să adresaţi întrebări privind drepturile dumneavoastră și să obţineţi răspunsul nostru în perioada de timp stipulată de lege, gratuit.

Cu toate acestea, în anumite cazuri, mai ales atunci când doriţi să stergem sau să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale, acest lucru poate însemna și că nu vom mai putea continua furnizarea serviciilor către dumneavoastră.

12. Confidențialitatea referitoare la minori

Web site-ul https://smartfenster.ro este destinat să fie utilizat de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Nu intenționăm să colectăm/prelucrăm informații/date despre minori.

Potrivit prevederilor legale în vigoare, nu trebuie transmise sau afișate informații pe site-uri web de către minori.

În cazul în care un minor transmite informații personale prin intermediul site-ului nostru web, vom șterge aceste informații de îndată ce vom fi informați cu privire la vârsta sa și începând cu acel moment nu le vom folosi pentru niciun scop.

Actualizarea politicii de confidențialitate

Este posibil ca prezenta politică să fie supusă unor actualizări periodice pe care le vom comunica ori de câte ori este necesar. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să consultați periodic pagina web a companiei.

Acest site utilizează cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă.

Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookie-uri. Unele cookie-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.

Puteți, în orice moment, să modificați sau să vă retrageți acordul din Declarația privind modulele cookie de pe website-ul nostru.

Aflați mai multe despre cine suntem, cum ne puteți contacta și cum procesăm datele personale în Politica noastră de confidențialitate.

Consimţământul dvs. se aplică următoarelor domenii: smartfenster.ro

Starea ta actuala: Permitere toate (Necesare, Preferinţe, Statistici, Marketing). 

Schimba consimțământul dumneavoastră  |  Retragere consimțământ